2020. november 30.    Hétfő    , András és Andor névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 5134668
2020. november 17.      Tájékoztató ebösszeírásról

Tisztelt Ebtulajdonosok és Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Vésztő Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak ellátása érdekébe, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel

2020. november 20-tól 2020. december 31-ig

Vésztő város közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa/tarója köteles a megjelölt időtartamon belül a törvény által meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az ebtartóknak ebenként egy, a jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot „Ebösszeíró adatlap” kell kitölteni és azt (azokat) az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok postai úton kiküldésre kerülnek, valamint 2020. november 20. napjától kezdődően folyamatosan beszerezhetők Vésztő Város Önkormányzati Hivatal 5530 Vésztő, Kossuth u. 62. szám alatt, vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról (https://www.veszto.hu).

Az eb bejelentésére vonatkozó adatlapot ebenként kitöltve  személyesen, postai úton vagy e-mail-en (ebosszeiras@veszto.hu) lehet benyújtani.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkezett változást, új eb beszerzését bejelenteni az önkormányzathoz.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Az ebösszeírást követően az önkormányzat munkatársai a település háztartásainak felkeresésével, személyesen ellenőrzik az ebtartók kötelezettségének teljesítésesét.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

AdatlapDokumentum letöltése
TájékozatatóDokumentum letöltése

 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]