2020. szeptember 28.    Hétfő    , Vencel névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 5096900

Szabó Pál Általános Iskolája

Cím: 5530 Vésztő, Vörösmarty u. 1-7.

Telefon: 06-66/477-078

Internet: http://www.szpai.hu

E-mail: szpiskola@veszto.hu

BBNK Szabó Pál Általános Iskola 

Iskolánkról: 

Többcélú, összetett 8 évfolyamos iskola vagyunk. A feladatunk a nyolc osztályos általános iskolai képzésen kívül a nyolcosztályos gyógypedagógiai képzés, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása.

Szakos ellátottságunk jó, biztosítani tudjuk a megfelelő szakmai színvonalat.

Pedagógusaink állandó önképzéssel, továbbképzéseken fejlesztik szakmai tudásukat.

5 oktatási egységben folyik az oktató-nevelő munka.

A távollakó elsősöket kisbusszal szállítjuk az iskola épületéig.

Osztálylétszámaink nem magasak. Működnek kis létszámú, felzárkóztató csoportok is.

Az 1-3. évfolyamon a jól bevált, kedvelt iskolaotthonos formában tanulnak gyermekeink.

A 4. évfolyamtól 2 idegen nyelv (német és angol) közül választhatnak a tanulók.

Alsó tagozaton néptánc oktatása is folyik.

Kapcsolataink: 

Legfontosabbnak a szülőkkel való jó kapcsolatot tartjuk. Évek óta jól működik a szülői munkaközösség, amely részt vesz a különböző rendezvények megszervezésében, részt vállal a szülők tájékoztatásában.

Az iskolaszék újjáalakult, feladatát egyre inkább érzi, véleménynyilvánításával segíti az iskolavezetést döntéseinek meghozatalában.

Az óvodával folyamatos jó kapcsolatunk van. Együttműködésünket szerződésben rögzítettük. Kölcsönösen segítjük egymást a szakmai programok megvalósításában. Fokozott az együttműködés a beiskolázás idején.

A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat munkatársaival mindennapi kapcsolatot alakított ki az intézmény, elsősorban az ifjúságvédelmi felelős, hiszen tanulóink jelentős hányada hátrányos illetve veszélyeztetett környezetben él.

A Művelődési Központ helyet ad nagyobb rendezvényeink lebonyolításához, pedagógusaink szakmai segítséget nyújtanak a művészeti iskola működéséhez, szabadidős foglalkozások megtartásában. Kulturális programokra mozgósítjuk tanulóinkat.

A rendőrséggel kapcsolatunk fejlődő, a közlekedés biztonsága érdekében létrehoztuk a kis közlekedési rendőrök csoportját. A felső tagozatosaink körében felvilágosító órákat tartanak a rendőrség képviselői a drogokról, a szenvedélybetegségekről, és a balesetek megelőzéséről.

A Szabó Pál Általános Iskola a Nemzeti Tankönyvkiadó Referencia Iskolája címet 1999-ben nyerte el. Szerződésünknek megfelelően szervezzük a kiadó és az intézmények találkozóit, szakmai tanácskozásait. Tankönyvrendelésünkben elsősorban a kiadó könyveiből választunk.

Tölcsér Jánosné igazgató

Szabó Sándor igazgatóhelyettes

 


 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]