2020. szeptember 28.    Hétfő    , Vencel névnapja Vésztő


Vésztő











Nézettség: 5096940





Négyszínvirág Óvodája és Bölcsődéje

Cím: 5530 Vésztő, Kossuth Lajos u. 62.

Telefon: Tel/fax: 66/476-010

E-mail: ovoda@veszto.hu

Intézményünk rövid bemutatása

Intézményzető: Karakas Józsefné

Óvodánk önkormányzati fenntartású összevont intézmény, négy tagóvodával működik, melyek területileg optimális elhelyezkedésűek, biztosítani tudják a közel 300 óvodás gyermek, valamint három csoport bölcsődés gyermek nevelését, gondozását. Óvodáink sajátos, egyéni arculata 1990-től kezdve folyamatosan alakult ki és szilárdult meg.

A Négyszínvirág tagóvo­dáink sajátos, egyéni arculatát jelképezi. Kiindulási pontjaink, alapelveink, nevelésfilozófiánk azonos. Hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt.

 Programunk olyan életfeladat teljesítésére orientál, amelyben a gyermekek megtanulnak eliga­zodni a környezetükben, megtanulnak beszélni, tevékenykedni, együttműködni, magatartás­formákat elsajátítani. Mindezt jól szervezett tevékenységgel, nevelői segítséggel, a mindennapi élet feltételeivel és eszközeivel biztosítjuk.

Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére a játékra, a mozgásra, a környezet tevé­keny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a művészeti élmény-nyújtásra, az egészséges életre nevelésre és a roma gyermekek integrált nevelésére épít.

Ezt a sokszínűséget tettük egy értékké, amikor 1997-ben megírtuk Négyszínvirág helyi nevelési programunkat:

Komlódi-falvi óvoda: Egészséges életre nevelés – Mozgás

A program hangsúlyozza a gyermekek egészséges életre nevelését, a  roma származású, valamint a  szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedését, differenciált, egyéni képességfejlesztését integrált csoportokban.

Körösparti Óvoda:   

A néphagyományra és a művészetek eszközeivel ható tevékenységekre, élményekre helyezi a hangsúlyt, és ennek során megalapozza a szülőföldhöz és a társakhoz való pozitív érzelmi kötődést. Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” című választható program adaptációja.

Központi Óvoda:       „Mesélő természet-beszélő környezet”

Hangsúlyt kap az anyanyelvi kommunikációs képességfejlesztés, a környezet tevékeny megismerése, a természeti környezetben való tájékozódás, a természet- és környezetvédő viselkedés gyakorlása.

Tarlódombi Óvoda: Játék-Mozgás

Kiemeli a rendszeres mozgást, a mozgásfejlesztés hatását az értelmi nevelésre, valamint a bábjáték személyiségformáló hatását a gyermekek nevelésében. Hangsúlyozza, hogy a mozgásos tapasztalatok fejlesztik a gyermekben önmagával és közvetlen környezetével való kapcsolatrendszerét.

Nevelésünk tartalma tehát minden, ami a gyermek környezetéből származó élmény, tapasztalat, ismeret. A programot osztatlan, részben osztott és homogén csoportokban valósítjuk meg.

 




Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]