2020. szeptember 28.    Hétfő    , Vencel névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 5096918

Sinka István Művelődési Központja és Városi Könyvtára

Cím: 5530 Vésztő, Kossuth u. 43-47.

Telefon: 66/477-037

E-mail: muvkozpont@veszto.hu

Művelődési Központ

Igazgató: Csősz Ferenc

Művelődési központunk a város központjában, a Városházával szemben található, mely lakossági összefogásból épült 1988-ben Makovecz stílusban, Makovecz tanítványa Hrecska József építész tervei alapján.

Összetett, önálló gazdálkodású intézmény. Alapfeladata a művelődési, oktatási és könyvtári tevékenység mellett a lakosság hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti értékek megőrzése.

1988-ig elég mostoha körülmények között működött a művelődési ház, ennek ellenére, az omladozó falak között is jelentős kulturális élet folyt. Az akkori intézmény színjátszó köre tartalmas, vidám előadásokat rendezett, az általános iskoláskorúak itt ismerkedhettek a zene rejtelmeivel.

1988-ban átadták az új, modern, a mai kornak is megfelelő impozáns intézményt, melynek első igazgatója Vágó János, majd Czirok Mihály és dr. Szalainé dr. Bagó Margit. 2004. szeptember 1-jével, pedig Arató Erzsébet

A település kulturális életének színhelye, melyben szinte minden korosztály megtalálja a kulturált kikapcsolódás lehetőségét.

Az épület belső elhelyezése alkalmas nagy- és kistermi rendezvényekre, foglalkozásokra. Rendelkezik egy 240 fős színházteremmel, mely alkalmas színházi előadások, bálak, koncertek megtartására: kiállító-galériával, stúdióval és több kis teremmel.

Az intézményben működik néhány civilszervezet:    

 • Barátság Nyugdíjas Klub
 • Őszidő Nyugdíjas Egyesület
 • Szépkorúak Nyugdíjas Klubja   
 • Vésztői Népdalkör   
 • Férfiak Klubja               
 • Sárréti Piknik Kulturális  Alapítvány
 • Vésztői Alkotó Kör

Ezek a civilszervezetek az intézmény támogatásával rendszeresen szerveznek kulturális találkozókat más települések részvételével.

A művészeti oktatás mellett idegennyelv-oktatás is folyik évek óta, valamit a tornázni vágyók is előszeretettel látogatják az intézményt.

A színvonalas társadalmi rendezvények Békés megye-szerte ismertek (esküvő, névadó).

Különböző kereskedelmi vállalkozók is rendszeresen bérlik a művelődési ház termeit egy-egy vásár és bemutatók alkalmából.

Az intézmény több városi szintű rendezvénynek is helyt ad pl.: városrészgyűlés, október 23-i és a március 15-i megemlékezés stb. 

 

 

Városi Könyvtár

Könyvtávezető: Juhász Ilona

Vésztő, Kossuth u. 49-51.

Tel.: 66/477-016

E-mail: konyvtar@veszto.hu

A kiegyezés utáni években kezdődött Vésztő könyvtárügyének  története. 1867 után  pár évvel az olvasni akarók egyesületekbe kezdtek tömörülni, s ezeket elnevezték népkörnek, társaskörnek, földművelő  munkásegyletnek. Az egyesületek, olvasókörök a felnőtt lakosság kulturális igényeinek kielégítését, a népművelést tűzték zászlajukra. Az olvasókörök politikai irányvonalát két gondolat határozta meg: az egyik a szabadságharcnak, Kossuth eszméinek tisztelete, a másik az agrárszocializmus.

A századfordulótól kezdve egyre  gyorsuló  ütemben szaporodtak  a népkönyvtárak.   Az egyesületi könyvtárak mellett Vésztőn is működött községi Népkönyvtár, de állománya a község lakosságához viszonyítva nagyon  csekély volt.

1945 előtt igen alacsony volt a lakosság művelődésének, kulturális   életének, olvasottságának színvonala. Jóllehet, szinte mindegyik egyesület rendelkezett  jelentős könyvtárral, a könyvek olvasása, forgatása nem volt még általános. Vésztőn 1951-ben jött létre ismét a Népkönyvtár, 1960-ban vált  önálló Nagyközségi Könyvtárrá, mely 1973-ig  több helyen működött.

1973. október 2-án adták át a jelenlegi helyén, az akkori Szeghalmi Járás  legmodernebb könyvtárát, Petőfi Emlékkönyvtár néven.

A könyvtár 216 m2-en a következő részlegekkel áll a lakosság szolgálatába:

 • zenei részleg
 • olvasótermi részleg
 • folyóirat olvasó
 • gyermek- és felnőttrészleg
 • informatikai részleg

  
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]