A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul(t) meg.

Vissza a főoldalra

2008. 06. 02.
Vésztő Város szennyvízcsatorna hálózat bővítése (KEOP-7.1.2.0-2007-0008)

2007. november közepén nyújtott be Vésztő Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-7.1.2.0-2007-0008 jelű, "Vésztő Város szennyvízcsatorna hálózat bővítése (1-2-3-5-6-8-9-10-11 öblözetek)" című pályázatot. Az elnyert forrásból a kétfordulós pályázat előkészítő munkáit valósítja meg.

Ennek keretében a projekt megvalósításához, a 2. fordulóra történő beadáshoz szükséges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése, annak közbeszereztetése, illetve a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása valósul meg.

A beruházás megvalósításával a jelenlegi 35%-ról több mint 75%-ra nő a csatornázott ingatlanok aránya. A beruházás várható bekerülési költsége megközelíti a bruttó másfél milliárd forintot. A befejezés várható ideje 2010 évvége.

 


2008.10.02.
Megkezdte munkáját a Víziközmű társulás szervezőbizottsága

2010.10.02-án megkezdte munkáját a pályázattal érintett területeket képviselő víziközmű társulás szervezőbizottsága. Az érintett településrészek lakosainak kétharmados többsége kell ahhoz, hogy a Víziközmű társulás megalakulhasson.

 


2008. 10. 03.
Lakossági fórumok

Lakossági fórumok kerülnek megrendezésre városunkban a szennyvízberuházással és a víziközmű társulás megalakításával kapcsolatosan, ahol a felmerülő kérdésekre és a tervezett nyomvonal megtekintésére is mód nyílik az érdeklődők számára.
Szeretettel várunk minden érintett lakost az alábbi időpontokban:

2008. október 07. Kóti iskola
2008. október 08. Móra ebédlő
2008. október 09. Művelődési Központ

 


2008. 10. 08.
Víziközmű társuláshoz való csatlakozás

2008. október 23 és november 8. között a Művelődési Központban írhatják alá az érintett ingatlantulajdonosok a Víziközmű társuláshoz való csatlakozási nyilatkozatot.
Az egy ingatlanra jutó 195 000.-Ft érdekeltségi hozzájárulást a lakosok befizethetik részletekben is, vagy a legkedvezőbb megoldás, ha szintén a Művelődési Központban Lakástakarékpénztár szerződést kötnek, mivel így 61 hónapon keresztül mindössze havi 1760.-Ft-ot kell fizetniük, mely összeg garantáltan nem változik az 5 év alatt.
A befizetett díj tartalmazza az összes a beruházással kapcsolatos adminisztratív és fejlesztési költséget.
Bővebb felvilágosítás 2008. november 08-ig a Művelődési Központban, azt követően a Városüzemeltetési Irodán (Kossuth L. u. 37.) Csicsó Lászlónál kaphatnak, vagy telefonon munkaidőben a 477-017 telefonszámon.

 


2008.10.28.
Az első négy napon 970-en írták alá a belépési nyilatkozatot

A Víziközmű társuláshoz való csatlakozási nyilatkozatot 2008. október 23 és október 26. között 970-en írták alá, így már biztos, hogy a társulás megalakulhat és az előkészítő munkák tovább folytatódhatnak.

 


2009.07.10.
Benyújtásra került a 2. fordulós pályázati dokumentáció

Vésztő Város Önkormányzata benyújtotta második fordulós pályázati anyagát, mely alapján 1105 millió forint támogatást igényelt 195 millió forint önerő biztosításával.
A pályázat nyertessége esetén a kivitelezési munkálatok kezdhetők meg előre láthatóan a jövő esztendőben.

 


2009.12.06.
Megszületett a támogató döntés a 2. fordulós pályázatról

Elbírálták a kivitelezésre vonatkozó KEOP-1.2.0/2F/09-2009-006 azonosító számú pályázatát az önkormányzatnak, melynek eredményeként nettó 1105 millió forint támogatást nyert el a beruházás megvalósításához.

 


2010.02.11.
Aláírták a támogatási szerződést

2010. február 11-én aláírták a szennyvíz hálózat bővítését szolgáló támogatási szerződést, így hamarosan lekezdődhet a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A kivitelező kiválasztását követően kezdődhetnek meg a munkálatok a településen.

 


 

www.veszto.hu