2020. január 20.    Hétfő    , Fábián és Sebestyén névnapja Vésztő


VésztőNézettség: 4915894

Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság

Feladatai:

 

- ellátja a szociális törvény végrehajtásáról szóló helyi rendeletben meghatározott hatásköröket,

- dönt a lakáscélú helyi támogatásokról,

- véleményt nyilvánít a tevékenysége szerinti hatósági munkáról,

- véleményezi az éves költségvetési koncepciót, a költségvetési rendelet-tervezetet, valamint a feladatai körében készített rendelet- tervezeteket,

- közreműködik a Szociális Kerekasztal működésében, a helyi szociális ellátórendszer fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, az ellátórendszer működési tapasztalatainak összegyűjtésében, a helyi szociális ellátás minőségének értékelésében,

- véleményezi a közoktatási, közművelődési intézmény létesítésére,  megszüntetésére, tevékenységének módosítására vonatkozó javaslatokat,

- véleményezi a közoktatási, ill. közművelődési intézmény más települési  önkormányzattal együtt történő fenntartására vonatkozó indítványt, valamint a  társulási megállapodás tervezetét,

- véleményezi a közoktatási, kulturális intézmény vezetői állásának betöltésére  érkező pályázatokat,

- véleményezi a közoktatási, kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatát, a közoktatási intézmények nevelési, ill. pedagógiai programját,  valamint az ennek végrehajtásáról szóló előterjesztéseket,

- véleményezi a közoktatási és közművelődési intézmények vezetői által a képviselőtestület részére készített, s az intézmények működéséről szóló   beszámolókat,

- véleményezi az éves költségvetési koncepciót és a költségvetési rendelet-tervezetet;

- jóváhagyja a település hagyományos kulturális rendezvényeinek naptárát, szervezi és koordinálja az abban szereplő rendezvények megtartását,

- figyelemmel kíséri a közoktatási intézményekre vonatkozó önkormányzati  minőségirányítási program végrehajtását, valamint ezen intézmények eszköz- és felszerelési jegyzékében foglalt fejlesztési feladatok végrehajtását,

- részt vesz az önkormányzat közoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos programjának kidolgozásában, figyelemmel kíséri annak végrehajtását,

- folyamatosan elemzi, értékeli a városi szabadidő- és tömegsport, a diáksport és a versenysport helyzetét, részt vesz a sportolási lehetőségek fejlesztésére irányuló koncepció kidolgozásában, figyelemmel kíséri ennek megvalósulását,

- támogatja a városi szintű sportrendezvények megszervezését és lebonyolítását, kezdeményezheti ilyen rendezvények megszervezését,

- véleményezi a képviselő-testület elé kerülő, sporttal kapcsolatos előterjesztéseket, javaslatokat tesz a döntés tartalmára. 
Elnök:   Berke Lóránd
Tagjai:  Csüllög László Mihály 
              Dr. Mike László képviselők, valamint
              Csányi Istvánné Vésztő, Vörösmarty u. 17. szám
              Csősz Ferenc Vésztő, Eötvös u. 4/2. szám alatti lakosok.   

 
Vésztő

[Vésztő bemutatása] [Önkormányzat] [Képviselő-testület] [Helyi rendeletek] [Testületi ülések jegyzőkönyvei] [Intézmények]
[Hírek] [Programok, rendezvények] [Gazdaság] [Turizmus] [Sport] [Térkép] [Vendéglátás, Szálláshelyek]