2014. december 20.
Vésztő Város Önkormányzata

Sajtóközlemény    

Szervezetfejlesztés Vésztő Város Önkormányzatánál

Vésztő Város Önkormányzata uniós támogatást nyert az ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében. A fejlesztés teljes költsége 18 907 617 Ft vissza nem térítendő támogatás, mely lehetővé tette a szervezetfejlesztési program megvalósítását.

Az „ÁROP-1-A-5-2013-2013-0029” jelű „Szervezetfejlesztés Vésztő Város Önkormányzatánál című” pályázat lehetőséget teremtett Vésztő Város Önkormányzata számára, hogy – szem előtt tartva választópolgárainak igényeit - hatékonyan reagáljon a funkcionális és szervezeti változásokra. A projekt megvalósulása lehetővé tette a hatékonyabb szervezeti működést, a funkciók és magasabb szintű közszolgáltatások nyújtását, a lakosság vélemények, elégedettségének megismerését.

A hatékonyabb belső működés érdekében megtörtént a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati feladatok felülvizsgálata, az intézményi struktúra, intézményirányítási modell felülvizsgálata és átszervezése. Kidolgozásra kerültek a gazdasági társaságok tevékenységeinek hatékonyabb működésére irányuló szervezeti javaslatok.

A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtése érdekében költségcsökkentési és hatékonyságnövelési opciók kerültek kidolgozásra.

A projekt keretében optimalizáltuk az Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modellt, melynek során kiemelten kezeltük az üzemeltetési kérdéseket.

A városi intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által nyújtott közszolgáltatások minőségének fejlesztése során beépítésre kerültek a lakossági igényfelmérés során kapott vélemények és fejlesztési javaslatok. Kialakításra került az a módszertan, melynek segítségével a városi közszolgáltatások kialakításakor az állampolgári szempontok becsatornázásra kerülnek.
A lakosság körében 2 intervallumban átfogó felmérés és elemzés készült a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről.

Három kiválasztott folyamat került átszervezésre, optimalizálására került sor a szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata során. Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban megtörtént a polgármesteri hivatal és intézményei munkatársainak munkaköri és szervezeti besorolásának felülvizsgálata és átszervezése. A elemzést végeztünk és javaslatok készültek a települési közszolgáltatások összehangolására az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával.
A kidolgozott hatékonyságnövelő intézkedéseket, az összes területre vonatozó intézkedési terv megvalósításának nyomon követését szakértői támogatás biztosította.
A projekt során szerzett tapasztalatok átadására tudásmegosztás rendezvények keretein belül került sor. BEFEKÖVŐBE

           

 

 

Vissza